Η Ομάδα διάσωσης ΔΕΛΤΑ  είναι εθελοντική, μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική  οργάνωση.

ιδρύθηκε το 2018, έχει έδρα τον Πειραιά και είναι ενταγμένη στο μητρώο εθελοντικών οργανώσεων της  Γενικής Γραμματείας  Πολιτικής Προστασίας με ΑΜ 17/2019.

WebSite Features :

  • Custom web design
  • Business Corporate Presentation
  • Dynamic project analysis