Δικηγορικό Γραφείο Λένας Σπανάκη & Συνεργατών

Δημιουργούμε περιεχόμενο, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στο ύφος του κάθε μέσου, προκειμένου να επιτευχθεί το engagement και η διανομή αυτού του περιεχομένου (sharing).

1. Δημιουργία μιας social media marketing στρατηγικής και στόχευση των ενεργειών της ώστε να επιλύσετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε.

2. Έρευνα και ανάλυση του κοινού στο οποίο θα στοχεύσετε τις ενέργειές σας

3. Καθορισμός των πιο σημαντικών metrics

4. Δημιουργία και διανομή engaging περιεχομένου ανάλογα με το ύφος της κάθε πλατφόρμας social media

6. Αλληλοεπίδραση με το κοινό και επίλυση των προβλημάτων τους μέσω των social media

7. Παρακολούθηση των επιδόσεων της social media marketing στρατηγικής σας και συνεχής βελτίωση των ενεργειών σας

Social Media Features :

  • Photo Sharing
  • Video Sharing
  • Interactive Media
  • Creative Content
  • Hashtags
  • Post Commenting

Related projects